Залізничні колії

Геогратки для будівництва та реконструкції залізничної колії.

Зростання навантаження на залізничну колію, у зв’язку з підвищенням швидкості руху та вагової норми вантажних поїздів, вимагає уточнення методів розрахунку залізничної колії.

Одним з напрямів таких уточнень є підвищення якості оцінки працездатності залізничної колії за рахунок удосконалення розрахункових характеристик підрейкової основи. Визначення характеристик залізничної колії з використанням усереднених дискретних значень модуля пружності підрейкової основи для ділянок з однаковою конструкцією верхньої будови колії, але розташованих на земляному полотні, що складається з різних ґрунтів, дає рівнозначні характеристики міцності. Проте їх фактичні значення можуть істотно відрізнятися від розрахункових даних ділянок, оскільки несуча здатність ґрунтів не однакова і при однакових навантаженнях їх деформативність різна.

У випадках, коли в основі залізничної колії залягають слабкі ґрунти, остаточна деформація яких накопичується протягом тривалого часу, виникає необхідність проведення ремонтних робіт. В такому випадку для розпреділення навантажень від рухомого складу на більшу площу в під баластний прошарок укладають об’ємну геогратку з заповнювачем.

В порівнянні з іншими геосинтетиками об’ємне армування за допомогою георешітки Геодор відрізняється:

  • високою водопроникністю;
  • високими фізико- механічними характеристиками;
  • максимальним обмеженням зсувних деформацій, що створює єдину структурну масу, яка витримує більше навантаження.

Використання геогратки Геодор в залізничному будівництві для армування та посилення несучої здатності підрейсової основи дозволяє підвищити жорсткість конструкції та приводить до зменшення пружних деформацій, дозволяє знизити рівень просідання та вібрації залізничної колії за рахунок рівномірного розпреділення вібродинамічного навантаження.